Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 5500 LC/MS/MS
Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 5500 LC/MS/MS thế hệ công nghệ tiếp theo được thiết kế vượt trội với khả năng xác định chất chuyển hóa, phát hiện và xác nhận thuốc trừ sâu ở mức độ thấp, và định lượng protein/peptide để xác minh đặc trưng sinh học. Bằng thiết kế hệ điện tử eQ ™ mới, nhanh trên hệ thống ba lần tứ cực và phổ kế tiêu chuẩn công nghiệp, QTRAP5500® mang lại sự thay đổi lớn về hiệu suất
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống AB SCIEX QTRAP ® 5500 LC/MS/MS thế hệ công nghệ tiếp theo được thiết kế vượt trội với khả năng xác định chất chuyển hóa, phát hiện và xác nhận thuốc trừ sâu ở mức độ thấp, và định lượng protein/peptide để xác minh đặc trưng sinh học. Bằng thiết kế hệ điện tử eQ ™ mới, nhanh trên hệ thống ba lần tứ cực và phổ kế tiêu chuẩn công nghiệp, QTRAP5500® mang lại sự thay đổi lớn về hiệu suất.

- Hệ thống QTRAP ® 5500 còn sở hữu bẫy ion nhạy nhất trên thế giới - Linear Accelerator ™ Trap - cùng với tốc độ quét cực nhanh và khả năng MS3 đầy đủ .
- Thực hiện quét nhiều MRM cho phân tích định lượng sử dụng hệ thống ba tứ cực độ nhạy cao này.
- Xác định, mô tả, và định lượng các chất chuyển hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.
- Phát hiện và định lượng đặc trưng sinh học.
- Cho phép quét độ nhạy cao, đầy đủ các chế độ như MS, MS/MS, và MS3 với độ chọn lọc cao từ quét ion mẹ (PI) và neutral loss (NL).