Thông tin ứng dụng Thiết bị phân tích bề mặt
Calowear là một thiết bị dễ dàng và đơn giản để mô tả khả năng chống mài mòn của bề mặt. Bùn mài mòn được đưa vào tiếp xúc giữa một mẫu tráng và bi quay. Thử nghiệm với những điều kiện này kết quả trong một vết mài mòn định hình dạng hình cầu trên bề mặt của mẫu. Đường kính của vết mài mòn này cung cấp để đo lượng vật liệu ...