Thông tin ứng dụng Thiết bị tổng hợp hóa học bằng vi sóng
Dựa trên một kỹ thuật mới có tính cách mạng, thiết bị phản ứng hoàn toán mới loại để bàn Masterwave BTR để lần đầu tiên đưa kỹ thuật tổng hợp bằng vi sóng tới mức kilogram (kilolab). Năng suất trong phòng thí nghiệm được tăng lên đáng kể tới kilogram mỗi ngày. Máy khuấy cánh dẫn động từ tính của thiết bị phản ứng đáp ứng các chế độ ...