Thông tin ứng dụng Kính hiển vi soi nổi
Kính hiển vi soi nổi có năng lực hình ảnh mạnh với mức giá kinh tế
 
Kính hiển vi soi nổi loại nhỏ hiệu suất cao
 
Hệ thống kính hiển vi đa năng có zoom phóng đại cung cấp khả năng không có hiện nay đối với kính hiển vi soi nổi và kính hiển vi có độ phóng đại cao