Hệ thống AB SCIEX Triple Quad ™ 6500
Hệ thống AB SCIEX Triple Quad ™ 6500 mới mang tính đột phá , mới , kết hợp với công nghệ IonDrive ™ mang lại độ nhạy cao cùng với hiệu suất vượt trội
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống AB SCIEX Triple Quad ™ 6500 mới mang tính đột phá , mới , kết hợp với công nghệ IonDrive ™ mang lại độ nhạy cao cùng với hiệu suất vượt trội . Áp dụng công nghệ IonDrive™ để tăng giới hạn định lượng, tăng số lượng ion tạo ra đồng thời tăng cường cách ion được truyền đi và phát hiện. 

- Cải thiện tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu và giới hạn phát hiện LOQ lên đến năm lần trên phạm vi ứng dụng rộng nhất và tốc độ dòng. 

- Tăng hai mươi lần trong khoảng phát hiện động học

- Phạm vi khối lượng với giới hạn khối lượng trên 2000 m/z

- Tốc độ quét lên đến 12.000 Da / giây cho các hệ sắc ký UHPLC

- Tăng năng suất với tốc độ chuyển cực 20 msec

- Khả năng tương thích với công nghệ SelexION™ Differential Ion Mobility