Thông tin giới thiệu Hệ thống LC/MS/MS TripleQuad
Hệ thống khối phổ nhiều lần (MS/MS) sử dụng bộ phân tích sô khối bằng tứ cực để có được thông tin định lượng cho một loạt các chất phân tích. Trong chế độ MS/MS, tứ cực thứ nhất Q1 chọn các ion quan tâm, các ion này sau đó được phân mảnh trong Q2, và các mảnh vỡ được phân tích trong tứ cực thứ ba Q3. Trong quá trình MS/MS hoạt động, các chế độ quét khác nhau có thể được sử dụng để có được thông tin định tính về mẫu.
Đặc tính:
Detector Loại: Pulse-counting channel electron multiplier (CEM) detectors TurboIon Spray® Ion Source;
Nguồn Ion hóa: Atmospheric-pressure chemical ionization (APCI) sources; DuoSpray™ and PhotoSpray® Ion Sources
Phương thức quét: Q1 MS, Q3 MS, Product Ion, Precursor Ion, Neutral Loss or Gain, MRM
Hệ thống API 3200 ™ LC / MS / MS là một hệ thống khối phổ ba tứ cực tích hợp đầy đủ được xây dựng dựa trên công nghệ hàng đầu cho độ nhạy và độ chọn lọc với độ chắc chắn và độ tin cậy.
 
Hệ thống API 4000 ™ LC/MS/MS có khả năng định tính và định lượng tốt cho các giai đoạn của quá trình phát triển dược phẩm, từ các nghiên cứu lâm sàng
 
Hệ thống AB SCIEX Triple Quad ™ 4500 dựa trên nền tảng API 4000 ™ Platform và nâng cấp khả năng định lượng để cho kết quả đáng tin cậy - tăng gấp 10 lần độ nhạy với ba tứ cực trong cùng một lớp.
 
Hệ thống API 5000 ™ LC/MS/MS là hệ thống nhạy nhất trong phổ khối ba tứ cực của ngày nay để phân tích phân tử nhỏ.
 
Hệ thống AB SCIEX Triple Quad™ 5500 LC/MS/MS là hệ thống nhạy nhất trong phổ khối ba tứ cực ngày nay, được thiết kế để có độ nhạy cao và chắc chắn ngay cả các đòi hỏi của nền mẫu phức tạp nhất. AB SCIEX Triple Quad™ 5500 LC/MS/MS cung cấp hiệu suất vượt trội ngay cả trong nghiên cứu DMPK và ADMET và trong định lượng nhiều thành phần như định ...
 
Hệ thống AB SCIEX Triple Quad ™ 6500 mới mang tính đột phá , mới , kết hợp với công nghệ IonDrive ™ mang lại độ nhạy cao cùng với hiệu suất vượt trội
 Về đầu trang