A1+
Hệ thống hình ảnh confocal đột phá của Nikon với sự linh hoạt của hệ thống có độ phân giải cao hơn và tốc độ lớn hơn.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật