A1 MP+ Multiphoton
Nikon’s A1 MP+ là phiên bản đặc biệt của hệ thống hình ảnh đa quang A1R MP+ multiphoton được phát triển cho hình ảnh đa quang đơn giản và có giá thành hợp lý.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật