Máy đo cồn online: Alcohol Monitor
Hệ thống đo cồn online Alcohol Monitor xác định nồng độ cồn của hỗn hợp cồn/nước trong dải từ 0 đến 100 % (v/v,w/w) ở nhiệt độ từ 0 đến 100 oC. Nồng độ cồn có thể được cung cấp với đơn vị %v/v hoặc %w/w. Hệ thống bao gồm Transducer Tỷ Trọng DPRn 427 (I) và Thiết bị Đánh giá mPDS 1100 (I) hoặc mPDS 5. Alcohol Monitor là một thiết bị chính xác, không trôi dữ liệu và không cần bảo dưỡng. Phương pháp Ống dao động chữ U của Anton Paar là phương pháp chính xác nhất để đo tỷ trọng online. Alcohol Monitor được lắp đặt hoặc theo kiểu bypass hoặc lắp trực tiếp lên đường ống chính sử dụng một lắp ghép online. Alcohol Monitor đáp ứng 1 cổng analog đầu vào và 2 cổng analog đầu ra cho các kết nối PLC
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật
 Cấu hình hệ thống
•   Sensor đo tỷ trọng DPRn 427 (I) (thực sự an toàn)
•   Bộ thiết bị đánh giá và hiển thị mPDS 1100 (I)  mPDS 5
•   Phần mềm đo cồn
•   Phần mềm thu thập dữ liệu DAVIS (optional)
•   Bộ kết nối online (optional)
Độ chính xác/lặp lại cồn
·      ±0.05 / ±0.04 % w/w (0-90 %)
·     ±0.03 / ±0.01 % w/w (90-100 %)