THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN CHẢY BẰNG PHƯƠNG PHÁP XUYÊN CÔN (CHÙY XUYÊN VAXILIEP))
Xác định giới hạn chảy bằng phương pháp xuyên côn
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Xác định giới hạn chảy bằng phương pháp xuyên côn

Đáp ứng các tiêu chuẩn: BS 1337:2 / NF P94-052-1 / CEN-ISO/TS 17892-06, 12

  • 2 model: loại phổ thông hoặc sử dụng điện để thả côn trong thời gian 5 giây
  • Mũi côn 30o, khối lượng 100g hoặc 400g
  • Đồng hồ đo kiểu điện tử, độ chính xác 0.01mm
  • Dụng cụ kiểm tra mũi côn

 

Phụ kiện

 

22-T0029/1 Mũi côn 30°

22-T0029/2 Dụng cụ kiểm tra mũi côn

22-T0029/3 Cốc mẫu 55mm x 40mm

86-D1332 Cốc mẫu 75mm x 50mm

22-T0029/4 Mũi côn 60°, 60g

22-T0029/5 Dụng cụ kiểm tra mũi côn 22-T0029/4

22-T0029/7 Mũi côn 30°, 100g

22-T0029/8 Mũi côn 30°, 400g

 

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi  theo địa chỉ Công ty