Quang phổ hông ngoại - Hồng ngoại xa (IR/FIR)
Hệ thống FTIR với khả năng Far-IR tiên tiến Mở rộng khả năng hồng ngoại của bạn vào FIR với Frontier™. Hệ thống IR / FIR kết hợp hiệu suất tối ưu ở cả hai khu vực mid- và far- IR, cho phép bạn dễ dàng thích ứng với hệ thống để phù hợp với nhu cầu nghiên cứu khắt khe của bạn. -Sự thực hiện tuyệt vời ở vùng 700-30cm-1 nhờ giao thoa kế hiệu năng cao. -Tự động thay đổi beam-splitter để đảm bảo chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng giữa các dải
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật