Lambda950
Các máy phổ LAMBDA 1050, 950 và 850 là các tiêu chuẩn công nghiệp cho các thiết bị siêu hiệu năng, tính linh hoạt và thuận tiện và được thiết kế để phân tích của lớp phủ và thành phần trong cả nghiên cứu và sản xuất. LAMBDA 1050 với nâng cao hiệu năng của nó trong phạm vi NIR cung cấp độ nhạy và độ phân giải cao nhất, lý tưởng cho việc đo lường vật liệu quang học, bao gồm cả kính hiệu suất cao và chất phủ.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

-         Detector Photomultiplier R6872 cho dải sóng UV/Vis. Detector Peltier cooled PbS cho dải bước sóng NIR.

-         Dải bước sóng: 175 nm - 3300 nm (yêu cầu Ni tơ sạch khi đo ở bước sóng dưới 185nm)

-         Độ phân giải UV/Vis: ≤  0.05nm

-         Độ phân giải NIR: ≤ 0.02nm

-         Độ chính xác bước sóng:

0.080nm với vùng UV/Vis;

0.300nm với vùng NIR.

-         Độ lặp lại bước sóng:

0.020nm với vùng UV/Vis;

0.080nm với vùng NIR.