Eclipse Ci-E
Kính hiển vi thiết kế nhỏ gọn, tự động hoàn toàn với độ bền cao và những tiến bộ nhân trắc học rộng lớn
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật