Bộ thủy phân acid xác định chất béo tổng H-506
Bộ thủy phân acid 6 mẫu đồng thời đảm bảo an toàn và thuận tiện thủy phân trước bước chiết. Đây là bước cần thiết quy trình xác định hàm lượng chất béo tổng phá vỡ cấu trúc nền mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Đảm bảo sự phù hợp theo quy định chính thức công bố hàm lượng chất béo tổng

·       Quy trình tiêu chuẩn hóa và toàn diện đảm bảo khả năng tái lặp

·       Hỗ trợ thể tích mẫu lớn lên đến 10g cho kết quả chính xác, độc lập hàm lượn chất béo

·       Các ống mẫu phù hợp với hệ chiết béo FatExtractor E-500, người dùng không cần phải tương tác với mẫu sau thủy phân, tránh mất mẫu đảm bảo kết quả chính xác

·       Lọc trơn tru: Lọc và rửa 6 mẫu đồng thời nhờ nguồn chân không, tối ưu bộ phân thủy tinh cũng như vòi dẫn độc lập mà không làm gián đoạn chân không tại các vị trí đơn

Quy trình thủy phân Acid

·       Bước 1: Chuẩn bị mẫu

·       Bước 2: Thủy phân

·       Bước 3: Lọc và rửa

·       Bước 4: Làm khô và chuyển lên hệ chiết béo FatExtractor E-500

Thông số kỹ thuật:

-        Số vị trí thủy phân: 6

-        Thời gian thủy phân: 35 phút

-        Thể tích làm việc tối đa: 175 ml

-        Thể tích giữ mẫu: 65 ml

-        Thể tích dung môi cho một mẫu: 100 ml

-        Dung môi sử dụng: dung dịch HCl

-        Vật liệu tiếp xúc với mẫu: Borosilicate glass 3.3, FKM

-        Công suất tiêu thụ: 1200W

-        Khoảng nhiệt độ gia nhiệt: 70  -495 °C

-        Khối lương: 16.5 kg

-        Kích thước (W x D x H): 312 x 614 x 470 mm