Máy đo điểm chảy thủ công M-560
Máy đo điểm chảy M-560 được thiết kế xác định đo điểm nóng chảy và điểm sôi thủ công
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Tính năng

 - Dễ dàng quan sát quá trình nóng chảy thông qua các kính lúp

 - Tái sử dụng mao quản sử dụng Bộ nạp mẫu Buchi

 - Duy trì độ chính xác thiết bị sử dụng hiệu chuẩn được hướng dẫn bằng menu

 - Chu kì đo ngắn nhờ bước gia nhiệt (~4 phút) và làm mát (~ 13 phút) nhanh

 - Đo cùng lúc lên đến 3 mẫu

 Thống số kỹ thuật

 - Số vị trí mao quản nóng chảy: 03

 - Số vị trí mao quản sôi: 01

 - Kính lúp chính xác: 01

 - Độ hội tụ của thấu kính: 2,5x

 - Màn hình: màu, TFT, 320x 240, 3.5’’

- Khoảng nhiệt độ xác định: +10oC đến 400 oC

 - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 oC

 - Độ chính xác của nhiệt độ lò tại 0,5 oC/phút: ± 0.2 °C

 - Độ lặp lại điểm nóng chảy tại 0,5 oC/phút: ±0,1 oC

 - Độ chính xác nhiệt độ sôi tại 1,0 oC đến 400 oC: ±0,5 oC

 - Gradient nhiệt độ, oC/phút: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20

 - Thời gian gia nhiệt (50 oC-350 oC) tại 25 oC: khoảng 4 phút

 - Thời gian làm mát (350 oC-50 oC) tại 25 oC: khoảng 13 phút

 - Nguồn điện sử dụng: 100-240 (±10%), 50-60Hz

 - Công suất tiêu thụ: 150W

 - Số phương pháp lưu trữ điểm chảy: 50

 - Số phương pháp lưu trữ điểm sôi: 50

 - Phù hợp với phương pháp dược điển Quốc tế, Châu Âu, Mỹ, Nhật

 - Giao diện: 1x PS/2, 1x RS232, 1x USB

 + Mức độ bảo vệ: IP20

 + Độ ô nhiễm: 2

 - Kích thước (W x H x D): 190 x 200 x 370 mm

 - Khối lượng: 4,5 kg

Cung cấp bao gồm:

 - 01 bộ hiệu chuẩn M-560

 - 100 Tube điểm chảy

 - 10 Tube điểm sôi

 - 10 Mao quản sôi

 - 01 Gía giữ mẫu

 - 01 Bộ làm sạch

 - 01 Hướng dẫn sử dụng