Nhiệt kế điện tử Millikelvin: MKT 50
MKT 50 trong sự kết hợp các nhiệt kế điện trở platin (Pt 100 và Pt 25.5) được thiết kế cho các phép đo nhiệt độ chính xác cao nhất cũng như để so sánh và hiệu chuẩn điểm cố định cho công nghiệp, các phòng thí nghiệm và nghiên cứu. Sử dụng Nhiệt Kế Điện Trở Platin đã hiệu chuẩn có thể đạt được một phép đo thay đổi (thiết bị và cảm biến) trong khoảng từ 0.01 °C đến 0.001 °C.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

- MKT 50 là dạng nhiệt kế điện tử chính xác cao dùng để đo lường và kiểm chứng các thiết bị đo nhiệt độ, hiệu chuẩn máy, thường được sử dụng cho các trung tâm đo lường kiểm nghiệm, các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn

- Dải nhiệt độ rất rộng từ -260°C đến +962 °C với độ phân giải 0.1 mK (Pt 100) đáp ứng nhiều sự thỏa mãn của người sử dụng

 -          Độ bất định của phép đo trong toàn dải đo là 0.001 °C (= 1 mK)

-          Độ phân giải 0.0001 °C (0.1 mK)

-          Dải nhiệt độ đo: -260°C đến +962 °C với độ phân giải 0.1 mK (Pt 100)

-          Dải đo điện trở: 0 đến 440 Ω với độ phân giải40 μΩ

-          Thời gian đo (cho cả hai kênh): 1.44 giây

-       Có thể sử dụng các Nhiệt Kế Điện Trở Platin Pt 100 và các chứng chỉ hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn DIN IEC 751 hoặc        ITS-90.