Kính hiển vi đa năng AZ100
Hệ thống kính hiển vi đa năng có zoom phóng đại cung cấp khả năng không có hiện nay đối với kính hiển vi soi nổi và kính hiển vi có độ phóng đại cao
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Hệ thống kính hiển vi đa năng có zoom phóng đại cung cấp khả năng không có hiện nay đối với kính hiển vi soi nổi và kính hiển vi có độ phóng đại cao

Kính hiển vi đa năng có zoom phóng đại AZ100 đưa ra khái niệm mới vể kính hiển vi có zoom. Nó bao gồm dải phóng đại cự rộng, từ 5X đến 400X. Kết hợp hiệu quả những ưu việt của kính hiển vi soi nổi có zoom và kính hiển vi thông thường. Nhờ có cơ chế zoom và mâm kính 3 chỗ độc đáo, AZ100 có thể chuyển độ phóng đại liên tục mở rộng quan sát từ đại thể tới vi thể trên cùng một tiêu bản mẫu

Ứng dụng: Cổ sinh vật học, Phòng thí nghiệm vi mạch, Khoa học chương trình hệ thống, Sinh học thần kinh, Sinh học biển, Lý sinh, Nghiên cứu tái sinh, Thú y, Khoa học pháp y, Sinh học phát triển, Phôi học/ Thụ tính trong ống nghiệm, Tín hiệu tế bào