Phân tích nhiệt trọng trường TGA Pyris 1
Nhận được độ chính xác vượt trội với TGA Pyris 1Như sáng tạo trong việc phát triển thiết bị phân tích nhiệt và phần mềm, Pyris ™ 1 TGA được xây dựng trên 35 năm kinh nghiệm của PerkinElmer. Thiết bị của chúng tôi cung cấp cho các nhà nghiên cứu câu trả lời cần phải giải quyết cho vấn đề công nghiệp khắc nghiệt.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Nhận được độ chính xác vượt trội với TGA  Pyris 1Như sáng tạo trong việc phát triển thiết bị phân tích nhiệt và phần mềm, Pyris ™ 1 TGA được xây dựng trên 35 năm kinh nghiệm của PerkinElmer. Thiết bị của chúng tôi cung cấp cho các nhà nghiên cứu câu trả lời cần phải giải quyết cho vấn đề công nghiệp khắc nghiệt.

TGA của chúng tôi là sản phẩm thế hệ mới của thiết bị phân tích nhiệt: đơn giản, chắc chắn và dễ dàng sử dụng, dễ dàng bảo trì, hệ thống tự động. Trước đây chưa từng có một thiết bị TGA hoàn thiện hơn, phù hợp với đòi hỏi thường lệ của môi trường và nghiên cứu phát triển.

-         Lò tiêu chuẩn

Khoảng nhiệt độ : nhiệt độ môi trường đến 1000oC

Độ chính xác nhiệt độ : ±2oC

Tốc độ quét nhiệt độ : 0,1 đến 200oC/phút

-         Lò nhiệt độ cao

Khoảng nhiệt độ : 50 oC đến 1000oC

Độ chính xác nhiệt độ : ±5oC

Tốc độ quét nhiệt độ : 0,1 đến 50oC/phút

-         Cân

Khả năng cân : 1300mg.

Độ lặp lại ±2 μg

Độ nhạy : 0,1mg.

Độ lặp lại : 0,001%.