Giới thiệu
SISC GROUP( Công ty CP Thiết bị Sài Gòn - Công ty CP Thiết bị SISC Việt Nam)

SISC GROUP gồm Công ty Cổ phần Thiết bị Sài Gòn( thành lập năm 1992) và Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam( thành lập năm 1997, trước ...

Sản phẩm mới nhất
Alex 500 là một thiết bị đo cồn và dịch chiết chắc chắn mà các nhà nấu bia thủ công tự do cần cho các phòng thí nghiệm bên ngoài. Thiết bị phân tích kiểu ...
Nikon’s A1 MP+ là phiên bản đặc biệt của hệ thống hình ảnh đa quang A1R MP+ multiphoton được phát triển cho hình ảnh đa quang đơn giản và có giá thành hợp ...