Thông tin giới thiệu Cô quay song song
BUCHI là công ty đầu tiên thương mại hóa Thiết bị cô quay vào năm 1957. Sau hơn 60 năm, BUCHI liên tục cải tiến và đưa ra các giải pháp hàng đầu thị trường hiện nay cho cô bay hơi dung môi với giải pháp hiệu quả, đồ bền, an toàn cao nhất Năm 2020, BUCHI ra mắt sản phẩm mới Cô quay song song đem lại giải pháp tự động, bảo vệ môi trường và an toàn
 Về đầu trang