Thông tin giới thiệu Hệ thống LC/MS/MS TOF/TOF

 Tiếp tục sự đổi mới trong công nghệ MALDI đã làm cho khối phổ có vị trí nhất định trong đời sống khoa học, do đó AB SCIEX cung cấp các hệ thống MALDI TOF/TOF tiên tiến nhất. Tất cả các khía cạnh của hệ thống bao gồm phần cứng, phần mềm, quy trình làm việc, và bổ trợ được tích hợp hoàn toàn để tối ưu hóa, cho phép bạn khám phá thêm từ tất cả các mẫu.

- Xác định Protein

- Hình ảnh mô

- Phân tích Carbohydrate

- Phân tích Polymer

Hệ thống 4800 Plus MALDI TOF/TOF™ Analyzer là thế hệ tiếp theo của hệ thống phổ khối thời gian bay cung cấp mức cao nhất về khả năng phân tích, năng suất, và sự chắc chắn trong định lượng protein. Hệ phân tích này kết hợp tất cả các lợi thế của MALDI với độ linh hoạt, dễ sử dụng, hiệu suất cực cao với tất cả các tính năng tiên tiến của ...
 
Hệ thống AB SCIEX TOF / TOF ™ 5800 cung cấp con đường nhanh nhất và chắc chắn nhất để xác định và định lượng tương đối protein. Tốc độ và độ nhạy chưa từng có làm hệ thống trở thành nền tảng lý tưởng cho việc phát hiện đặc trưng sinh học, hình ảnh khối phổ MALDI, và xác định protein.
 Về đầu trang