Thông tin giới thiệu Hệ thống LC/MS/MS TripleTOF
Hệ thống TripleTOF của AB SCIEX là một giải pháp đột phá, hiệu quả trong công nghệ LC/MS/MS. Hệ thống TripleTOF tích hợp quy trình làm việc khảo sát định tính toàn diện, định hình nhanh và định lượng phân giải cao trên cùng một thiết bị. Hệ thống tích hợp khả năng ghi tín hiệu cực nhạy, độ phân giải cao với tốc đọ đạt được tốt hơn gấp năm lần, và độ chính xác khối lượng ổn định trong nhiều ngày vận hành liên tục.
- Độ phân giải cao tại vận tốc cực nhanh với thời gian tích lũy 10 mili giây
- Chức năng EasyMass Accuracy không cần hiệu chuẩn thường xuyên-độ chính xác khối được đảm bảo sau trên 50 giờ vận hành liên tục.
- Chức năng SmartSpeed 100Hz Acquisition-cung cấp độ phân giải cao cho sắc ký nhanh, lên đến 100 kết quả phổ mỗi giây hoặc 50 kết quả phổ khi thực hiện đồng thời lọc dữ liệu thông minh, liên tục.
- Hệ thống có độ nhạy và độ phân giải cao nhất, giới hạn định lượng thấp nhất cho hệ thống phân giải cao và tương đương hệ thống ba tứ cực hiệu năng cao.
Hệ thống AB SCIEX TripleTOF® 4600 là hệ thống MS và MS/MS có độ phân giải, chính xác cao cho bất kỳ phòng thí nghiệm nào. Được xây dựng trên bước đột phá sáng tạo trong LC/MS/MS của TripleTOF® 5600, đây là hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện, khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng, và định lượng với độ phân giải cao trên một nền tảng duy ...
 
Hệ thống AB SCIEX TripleTOF ® 5600 là một bước đột phá sáng tạo trong hiệu suất của hệ sắc ký LC/MS/MS, hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện , khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng, và định lượng với độ phân giải cao trên một nền tảng duy nhất.
 
Hệ thống AB SCIEX TripleTOF ® 5600+ là một bước đột phá sáng tạo trong hiệu suất của hệ sắc ký LC/MS/MS, hệ thống duy nhất được tích hợp toàn diện, khảo sát định tính, phân tích nhanh chóng.
 Về đầu trang