Thông tin giới thiệu Sắc kí khí, sắc kí khí khối phổ GC, GCMS
PerkinElmer® Clarus® 680 Gas Chromatograph (GC) là hệ thống sắc ký khí hoàn toàn tự động với bộ điều khiển khí theo chương trình (PPC). Clarus 680 GC là hệ thống có tốc độ gia nhiệt và làm nguội lò cột nhanh nhất...
 
PerkinElmer® Clarus® 580 Gas Chromatograph (GC) là hệ thống sắc ký khí hoàn toàn tự động. Tất cả các chức năng của thiết bị được cài đặt và theo dõi thông qua một màn hình cảm ứng (Touch screen)...
 
Thiết bị điều khiển khí thủ công, định dạng cấu hình một kênh hoặc hai kênh tín hiệu ra và tùy chọn bộ bơm mẫu tự động tích hợp sẵn. Có sẵn bộ điều khiển khí thủ công cho tất cả các detector...
 
Hệ thống sắc kí khí khối phổ Clarus 600 (MS) là một detector khối phổ được ghép nối với thiết bị sắc ký khí Clarus. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng phần mềm TurboMass™ GC/MS...
 
 
 
 
 Về đầu trang