Thông tin giới thiệu Kính hiển vi sinh học
Kính hiển vi chiếu thẳng lý tưởng cho nghiên cứu điện sinh lý học.
 
Hệ thống kính hiển vi đa năng có zoom phóng đại cung cấp khả năng không có hiện nay đối với kính hiển vi soi nổi và kính hiển vi có độ phóng đại cao
 Về đầu trang
Trang  <<  1 2