Thông tin ứng dụng Kính hiển vi phân cực
Kính hiển vi phân cực tiên tiến thực hiên với cả nguồn sáng truyền qua và phản xạ.
 
Kính hiển vi phân cực kết hợp hệ quang vô cực chống quang sai mầu CFI60 chuyên biệt của Nikon với một giá thành hiệu quả