Thông tin ứng dụng Kính hiển vi sinh học
Nguồn sáng đi- ốt phát quang và hệ quang vô cực chống quang sai mầu (CFI) chuyên biệt cung cấp hình ảnh trong sáng, rõ nét ở mọi độ phóng đại
 
Kính hiển vi sử dụng trong giảng dạy hoặc xét nghiệm thông thường với đặc trưng là hệ quang học nổi tiếng CFI60 của Nikon và nguồn sáng đi- ốt phát quang LED
 
Kính hiển vi mới nhất của Nikon trong quan sát hiển vi trong lâm sàng
 
Thế hệ kính hiển vi chiếu thẳng tiếp theo của Nikon. Thành tựu quang học, khả năng mở rộng của hệ thống, dễ sử dụng. Tất cả sự cải tiến
 
Kính hiển vi chiếu thẳng lý tưởng cho nghiên cứu điện sinh lý học.
 
Hệ thống kính hiển vi đa năng có zoom phóng đại cung cấp khả năng không có hiện nay đối với kính hiển vi soi nổi và kính hiển vi có độ phóng đại cao