Thông tin ứng dụng Kính hiển vi đảo ngược
Kính hiển vi đảo ngược thông dụng được thiết kế cho sử dụng với các bộ phận cấu thành điều khiển bằng mô tơ .
 
Kính hiển vi đảo ngược cơ bản có hai cổng hình ảnh đáp ứng các công việc cụ thể chuyên biệt.
 
Kính hiển vi đảo ngược thân thiện và nhân trắc học lý tưởng cho soi hiển vi thường ngày
 
Series kính hiển vi đảo ngược của Nikon được đặt ở vị trí trung tâm của hầu hết quy trình hình ảnh sinh học tiên tiến.
 
Kết hợp các thao tác dễ dàng với độ chính xác rất cao cho những công việc vi thao tác khác nhau