Thông tin ứng dụng Máy cất nước
Máy cất nước 2 lần WSC/4D cung cấp nước cất với công cuất khoảng 4 lít trong một giờ. WSC/4D được trang bị thanh đốt bọc thạch anh.
 
Máy cất nước 4 lít/giờ WSC/4 với thanh đốt kim loại.