Thông tin ứng dụng Máy đo O2 và CO2 trong đồ uống
OxyQC là máy đo O2 mà không bị ảnh hưởng bởi những khí dư hòa tan khác. Hoặc sử dụng dạng xách tay at-line kiểm tra trên line, tank, keg, hoặc các thùng chưa trong quá trình sản xuất hoặc sử dụng độc lập như một thiết bị phòng Lab – OxyQC là thiết bị không thể thiếu để phân tích chính xác oxy các loại đồ uống như bia, nước ép trái cây, rượu vang, ...
 
CarboQC là máy đo CO2 chính xác cho phép kiểm soát chất lượng tin cậy trên chai/lon thành phẩn cũng như đo chính xác cao trong phòng thí nghiệm để phát triển sản phẩm. Khi kết hợp với thiết bị lấy mẫu PFD của Anton Paar, mẫu được lấy trực tiếp từ chai/lon/PET đưa vào buồng đo của CarboQC - không làm mất CO2 hòa tan trong suốt quá trình vận chuyển. CarboQC ...
 
Sensor CO2 online tiên tiến của Anton Paar đã có bước tiến nhảy vọt về sự phát triển: Carbo 510 Smart Sensor đến, Sensor này mang tới giá trị đo trong mỗi 15 giây và được gọi như là máy đo CO2 nhanh nhất trên thị trường. Được thiết kế tuân theo nguyên tắc vệ sinh của EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) và mang độ lặp lại và độ chính xác cao ...