Thông tin ứng dụng Máy đo tỷ trọng, nồng độ và vận tốc âm thanh
MKT 50 trong sự kết hợp các nhiệt kế điện trở platin (Pt 100 và Pt 25.5) được thiết kế cho các phép đo nhiệt độ chính xác cao nhất cũng như để so sánh và hiệu chuẩn điểm cố định cho công nghiệp, các phòng thí nghiệm và nghiên cứu. Sử dụng Nhiệt Kế Điện Trở Platin đã hiệu chuẩn có thể đạt được một phép đo thay đổi (thiết bị và cảm biến) ...
 
Máy đo tỷ trọng cầm tay DMA 35 là máy đo tỷ trọng cầm tay thế hệ mới của Anton Paar, sử dụng công nghệ ống dao động chữ U. DMA 35 đo tỷ trọng và nồng độ của mẫu và hiển thị kết quả đo trong vòng vài giây lên một màn hình rộng, có sẵn các chắc năng lưu kết quả, in ra hoặc xuất ra máy tính PC. Thiết kế nhẹ và chắc chắn được sử dụng trong ...
 
Cell đo ngoài DMA HP đo tỷ trọng và trọng lượng riêng ở áp suất mẫu tới 700 bar (10,000 psi) và nhiệt độ tới 200 oC (392 oF). Kết nối với DMA 4100 M, DMA 4500 M, DMA 5000 M hoặc DSA 5000 M để điều khiển DMA HP và đọc dữ liệu đo. || Cell đo ngoài DMA HPM đo tỷ trọng và trọng lượng riêng ở áp suất mẫu tới 1400 bar và nhiệt độ từ -10 tới 200 oC (392 oF). ...
 
Máy đo tỷ trọng và tốc độ âm thanh DSA 5000 M kết hợp đo tỷ trọng chính xác nhất thế giới, đo tốc độ âm thanh chính xác rất cao và một giao diện sử dụng tiên tiến. Thiết bị đo tỷ trọng và tốc độ âm thanh của mẫu trong một chu trình và ở cùng các điều kiện mẫu giống nhau. Sự kết hợp độc nhất này thậm chí còn làm giảm dung sai đo nồng ...
 
Máy đo tỷ trọng và tốc độ âm thanh Soft Drink Analyzer M đo tỷ trọng và tốc độ âm thanh mẫu nước giải khát, syrup hoặc mẫu HFCS trong một chu trình. Sự kết hợp của Soft Drink Analyzer M và Bộ lấy mẫu tự động Xsample 122, cho phép theo dõi quá trình đảo ngược đường với độ chính xác cao nhất. Với thiết kế giao diện sử dụng tiên, Soft Drink Analyzer M ...