Thông tin ứng dụng Máy đo chỉ số khúc xạ
Đo chỉ số khúc xạ (RI) bằng máy đo độ khúc xạ số tự động Abbemat nhanh và không phá hủy. Đo chiết suất, chỉ cần một lượng mẫu nhỏ. Với các ứng dụng thông thường lựa chọn từ các cell dòng chảy khác nhau để phân tích mẫu phù hợp và đạt được các kết quả RI và dẫn suất RI trong vòng vài giây, ví dụ khi đo nồng độ đường của một mẫu