Thông tin ứng dụng Máy đo độ nhớt
Máy đo độ nhớt Stabinger SVM 3000 đo độ nhớt động lực và tỷ trọng của dầu và nhiên liệu theo tiêu chuẩn ASTM D7042. Từ kết quả này, máy tự động tính ra độ nhớt động học và đưa ra các kết quả đo tương đương tiêu chuẩn ISO 3104 hay ASTM D445. Nguyên lý đo Stabinger với bộ ổn nhiệt Peltier có thể thực hiện với dải độ nhớt và nhiệt độ rộng ...
 
RheolabQC là máy đo độ lưu biến kiểm soát chất lượng dựa trên các công nghệ tối tân đã được sử dụng trong các máy đo lưu biến R&D. Nó kết hợp chức năng tối tân nhất với thiết kế chắc chắn và dễ sử dụng. Từ kiểm tra đơn lẻ đường chảy và xác định các điểm chảy đến các nghiên cứu lưu biến phức tạp. RheolabQC cài đặt các tiêu chuẩn ...