Thông tin ứng dụng Vật liệu

SISC VN là đại diện duy nhất tại Việt Nam của nhiều hãng hàng đầu thế giới cung cấp các thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu như …..  nhằm phục vụ cho các ngành như xây dựng, …