Trang chủ » Sản phẩm » Thực phẩm - Đồ uống  »  Kính hiển vi sinh học » Kính hiển vi Eclipse Ci series
Kính hiển vi mới nhất của Nikon trong quan sát hiển vi trong lâm sàng
Tính năng

Kính hiển vi mới nhất của Nikon trong quan sát hiển vi trong lâm sàng

Loại kính hiển vi mới nhất đặc trưng là tạo ra nhiều sự thuận lợi về nhân trắc học hơn bao giờ hết, Sự nâng cao chất lượng quang học làm tăng tốc độ, thời gian chẩn đoán và năng lực hình ảnh kỹ thuật số làm cho loại kính hiển vi này vượt xa hơn bất kỳ loại kính hiển vi nào thuộc lớp kính hiển vi lâm sàng. Và lân đầu tiên có model kính hiển vi với khả năng điều khiển bằng mô tơ điện tạo ra loại kính hiển vi lâm sàng tiên tiến nhất
Ci-E: Model điều khiển bằng mô tơ với nguồn sáng đi ốt phát quang
Ci-L: Model điều khiển bằng tay với nguồn sáng đi ốt phát quang
Ci-S: Model điều khiển bằng tay với nguồn sáng halogen

Ứng dụng: trong lĩnh vực lâm sàng và sinh học
 

Thông số kỹ thuật
In ra