Trang chủ » Sản phẩm » Sắc kí điều chế » Sắc ký điều chế nhanh Sepacore
Buchi đưa ra các giải pháp tốt nhất cho sắc ký điều chế nhanh, sắc ký lỏng điều chế cao áp (HPLC) và trung áp (MPLC)...
Tính năng

Buchi đưa ra các giải pháp tốt nhất cho sắc ký điều chế nhanh, sắc ký lỏng điều chế cao áp (HPLC) và trung áp (MPLC).

Sắc ký điều chế nhanh Sepacore

Hệ thống sắc ký điều chế nhanh với bơm Isocratic:

·         Hệ thống xách tay và tiết kiệm không gian

·         Không tạo xung cho dòng dung môi tạo ra năng suất cao

·         Hệ thống thiết kế kiểu module

·         Hoạt động đơn giản

Hệ thống sắc ký điều chế nhanh với bơm Gradient:

·         Hệ thống xách tay và tiết kiệm không gian

·         Hiệu quả trộn dung môi cao

·         Không tạo xung cho dòng dung môi tạo ra năng suất cao

·         Tăng tối đa hiệu suất tách

Hệ thống sắc ký điều chế nhanh tự động

·         Hệ thống linh hoạt với quá trình vận hành giản đơn

·         Tối ưu hóa quá trình tách hỗn hợp mẫu

Hệ thống sắc ký điều chế lỏng cao áp (HPLC) Sepacore

Hệ thống điều khiển thủ công:

·         Hệ thống 3 bơm piston tạo ra áp suất dòng dung môi lên đến 50 bar/725 psi

·         Tốc độ dòng dung môi cao tại áp suất lớn làm cho quá trình tách đạt hiệu quả cao và nhanh

·         Hệ thống bơm mẫu nhanh và an toàn

·         Cột thủy tinh trong suốt tạo ra sự linh động tối đa với năng suất cao nhất

·         Các detector phân tích và kiểm soát chính xác các peak tách

·         Bộ thu phân đoạn mẫu tách theo thời gian, thể tích hoặc peak

Hệ thống điều khiển bằng máy tính

·         Hệ thống 3 bơm piston tạo ra áp suất dòng dung môi lên đến 10 bar/145 psi

·         Tốc độ dòng dung môi cao tại áp suất lớn làm cho quá trình tách đạt hiệu quả cao và nhanh

·         Tốc độ dòng dung môi cao tại áp suất lớn làm cho quá trình tách đạt hiệu quả cao và nhanh

·         Hệ thống bơm mẫu nhanh và an toàn

·          Cartridge bằng PP ra sự linh động tối đa với năng suất cao nhất

·         Các detector phân tích và kiểm soát chính xác các peak tách

·         Bộ thu phân đoạn mẫu tách theo thời gian, thể tích hoặc peak

·         Dễ dàng sử dụng, theo dõi và tạo lập dữ liệu về kết quả thu nhận nhờ gói phân mềm SepacoreControl

Thông số kỹ thuật
In ra