Hệ thống AB SCIEX Triple Quad™ 5500 LC/MS/MS
Hệ thống AB SCIEX Triple Quad™ 5500 LC/MS/MS là hệ thống nhạy nhất trong phổ khối ba tứ cực ngày nay, được thiết kế để có độ nhạy cao và chắc chắn ngay cả các đòi hỏi của nền mẫu phức tạp nhất. AB SCIEX Triple Quad™ 5500 LC/MS/MS cung cấp hiệu suất vượt trội ngay cả trong nghiên cứu DMPK và ADMET và trong định lượng nhiều thành phần như định lượng mẫu môi trường, định lượng protein, nghiên cứu lâm sàng, các ứng dụng thực phẩm và nước giải khát.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống AB SCIEX Triple Quad™ 5500 LC/MS/MS là hệ thống nhạy nhất trong phổ khối ba tứ cực ngày nay, được thiết kế để có độ nhạy cao và chắc chắn ngay cả các đòi hỏi của nền mẫu phức tạp nhất. AB SCIEX Triple Quad™ 5500  LC/MS/MS cung cấp hiệu suất vượt trội ngay cả trong nghiên cứu DMPK và ADMET và trong định lượng nhiều thành phần như định lượng mẫu  môi trường, định lượng protein, nghiên cứu lâm sàng, các ứng dụng thực phẩm và nước giải khát. Hệ thống LC/MS/MS kết hợp với công nghệ eQ™ Electronics mới và được cải thiện với các phần mềm phân tích mạnh mẽ.

- Nền tảng năng suất cao mạnh mẽ cho phân tích các giai đoạn trong phát triển sản phẩm dược
- Kết quả định lượng tuyệt vời đối với peptide phức tạp
- Độ đúng và độ chính xác đáp ứng cho phân tích định lượng
- Kích thước nhỏ gọn
- Giới hạn phát hiện thấp nhất có sẵn cho nghiên cứu DMPK và ADMET