Hệ thống AB SCIEX Triple Quad ™ 4500
Hệ thống AB SCIEX Triple Quad ™ 4500 dựa trên nền tảng API 4000 ™ Platform và nâng cấp khả năng định lượng để cho kết quả đáng tin cậy - tăng gấp 10 lần độ nhạy với ba tứ cực trong cùng một lớp.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống AB SCIEX Triple Quad ™ 4500 dựa trên nền tảng API 4000 ™ Platform và nâng cấp khả năng định lượng để cho kết quả đáng tin cậy - tăng gấp 10 lần độ nhạy với ba tứ cực trong cùng một lớp.

Cho dù nghiên cứu là tập trung vào ADME, sinh học, thực phẩm và kiểm tra chất gây ô nhiễm môi trường, định lượng protein, hoặc nghiên cứu lâm sàng, hệ thống AB SCIEX Triple Quad™ 4500 đã bao gồm các tiêu chí hoạt động quan trọng:
- Độ nhạy định lượng
- Nguồn ion hóa
- Dải động học
- Đặc trưng
- Tốc độ quét