Kính hiển vi La-de quét đồng tiêu C2+
Hệ thống kính hiển vi La-de quét đồng tiêu thế hệ kế tiếp của Nikon cho tốc độ quét nhanh hơn, năng lực hình ảnh phổ cực kỳ mở rộng và nhiều tính năng mạnh mới
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Hệ thống kính hiển vi La-de quét đồng tiêu thế hệ kế tiếp của Nikon cho tốc độ quét nhanh hơn, năng lực hình ảnh phổ cực kỳ mở rộng và nhiều tính năng mạnh mới


Thiết kế dưa trên kỹ thuật quang hoc xuất sắc và độ ổn định chắc chắn khó tin. Confocal C2+ với nhiều chức năng chủ đạo và khả năng phân tích hình ảnh khác nhau là dụng cụ hoàn hảo cho kính hiển vi mới hoặc như phụ kiện mới cho hệ thống hình ảnh Nikon. Giờ đây điều khiển hoàn toàn bằng phần mềm hình ảnh NIS elements. Hệ thống bao gồm hình ảnh 4 kênh huỳnh quang confocal và năng lực phổ cực kỳ mở rộng với khả năng chụp và thu được dữ liệu riêng biệt tại độ phân giải kênh bất kỳ ngang qua toàn bộ chiều rộng của detector

Những điểm nổi bật của hệ thống:

  • Chất lượng hình ảnh ngạc nhiên, độ linh hoạt và kiểu modul
  • Độ chính xác và tốc độ quét tối ưu
  • Tốc độ hình ảnh tới 100 hình/giây
  • 4 kênh huỳnh quang confocal
  • Chỉ một lần chụp đinh lượng hình ảnh phổ 32 kênh với độ chính xác và độ nhạy
  • Độ phân giải phổ 2.,5nm, 5 nm hoặc 10 nm
  • Phổ tuyến tính riêng biệt của hình ảnh 3 kênh hoặc 4 kênh từ detector huỳnh quang tiêu chuẩn