Máy Phân Tích Beer Online : Beer Monitor
Beer Monitor từ Anton Paar là thiết bị chính xác cao để theo dõi liên tục nồng độ cồn, dịch chiết thực và biểu kiến, dịch chiết gốc, độ lên men, tỷ trọng, nhiệt độ của bia, hỗn hợp các chất có cồn, bia không cồn. Để nhận được độ chính xác tối đa, thậm chí khi các dao động nồng độ CO2, Beer Monitor có thể được kết nối với một máy đo CO2 từ chuỗi các máy Carbo. Đây là một giải pháp rất hiệu quả để đo thêm CO2 và bù các giá trị bia đặc biệt.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật
  Cấu hình hệ thống
-       Transducer đo tỷ trọng và vận tốc âm thanh DSRn 427S
-       mPDS 5 Evaluation unit
-       Phần mềm đo bia
-       Máy đo CO2 online Carbo 510 Smart Sensor  (optional)
-       Phần mềm thu thập dữ liệu Davis 5 (optional)
-       Bộ lắp đặt Inline hoặc bơm Inline Pump 5 (optional)
  Dải đo
-          Cồn:    0 đến 10 % w/w (0 đến 12 % v/v)
-          Dịch chiết thực:          0 đến 10 °Plato
-          Dịch chiết gốc:            0 đến 30 °Plato
Độ chính xác*/độ lặp lại
-          Cồn:                            ±0.02 / ±0.01 % w/w
-          Dịch chiết thực:          ±0.02 / ±0.01 °Plato
-          Dịch chiết gốc:            ±0.04 / ±0.01 °Plato