THIẾT BỊ XÁC ĐỊNG GIỚI HẠN CHẢY BẰNG PHƯƠNG PHÁP CASAGRANDE
Xác định giới hạn chảy bằng phương pháp Casagrande
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Xác định giới hạn chảy bằng phương pháp Casagrande

Đáp ứng các tiêu chuẩn: ASTM D4318 / BS 1377:2 / NF P94-051 / DIN 18122 / UNE 7377, 7002 / UNI 10014

  • 2 loại: sử dụng tay quay hoặc sử dụng động cơ điện
  • Các thanh tạo rãnh đo phù hợp từng tiêu chuẩn

Các model sử dụng động cơ điện

Code

Standards

Grooving tool Code

22-T0030/E

BS 1377:2

22-T0032/P

22-T0030/F

ASTM D4318

and UNE 7377

22-T0032/AP

22-T0032/A

22-T0030/F

UNI 10014

22-T0033

22-T0030/G

NF P94-051

22-T0032/A

Các model quay tay và dụng cụ tạo rãnh tương ứng

Code

Standards

Voltage

Grooving tool Code

22-T0031/E

BS 1377:2

230 V, 50 Hz, 1 ph.

22-T0032/P

22-T0031/F

ASTM D4318

and UNE 7377

230 V, 50 Hz, 1 ph.

22-T0032/AP

22-T0031/F

UNI 10014

230 V, 50 Hz, 1 ph.

22-T0033

22-T0031/FZ

ASTM D4318

110 V, 60 Hz, 1 ph.

22-T0032/AP

22-T0031/G

NF P94-051

230 V, 50 Hz, 1 ph.

22-T0032/A

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Công ty