Lambda 25, 35, 45
Hệ thống UV/Vis LAMBDA 25/35/45 của PerkinElmer rất dễ vận hành và cung cấp kết quả đáng tin cậy. Với hơn 12.000 đơn vị được cài đặt trên toàn thế giới, chúng tôi đã được chứng minh công nghệ cao và chất lượng kết cấu đã chứng minh mình dưới những điều kiện khắc nghiệt nhất. Hệ thống Instrument Performance Verification (IPV) kiểm tra xác nhận hiệu suất chất lượng cao qua thời gian sử dụng của hệ thống, và cho các quy định công nghiệp phiên bản Enhanced Security (ES) của UV WinLab tích hợp tiêu chuẩn kỹ thuật 21CFR part 11.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

LAMBDA 25
Chọn LAMBDA 25 cho ứng dụng UV / Vis thông thường bao gồm cả phân tích chất lỏng, dược và các thí nghiệm về quản lý.

-         Dải đo: 190 nm - 1100 nm

-         Băng thông: 1 nm (cố định)


LAMBDA 35
Chọn LAMBDA 35 cho phép đo về chất lỏng, chất rắn, bột nhão và bột và các xét nghiệm mẫu quy định yêu cầu băng thay đổi

-         Dải đo: 190 nm - 1100 nm

-         Băng thông: 0.5 nm - 4 nm (thay đổi)

-         Quả cầu tích phân tùy chọn

LAMBDA 45
Chọn LAMBDA 45 cho phép đo trên mẫu chất lỏng đục và ánh sáng-tán xạ cho các giải pháp sinh học và huyền phù.

-         Dải đo: 190 nm - 1100 nm

-         Băng thông: 0.5 nm - 4 nm (thay đổi)

Pre-monochromator để giảm ánh sáng lạc