Lambda650
Hệ thống quang phổ UV/Vis/NIR và UV/Vis LAMBDA luôn được cung cấp với độ chính xác, độ lặp lại ở mức tốt nhất tới các nhà khoa học trong gần 50 năm. Đối với sự linh hoạt lấy mẫu và dữ liệu chất lượng cao, thiết bị của chúng tôi đã trở thành tiêu chuẩn trong hàng ngàn phòng thí nghiệm tại học viện và công nghiệp. LAMBDA 750 và 650 được thiết kế đặc biệt cho hóa học và ứng dụng khoa học vật liệu và cung cấp các hệ thống giá cả phải chăng, tối ưu hóa cho việc phân tích các mẫu cứng rắn lỏng và rắn. Tất cả được hỗ trợ bởi dịch vụ toàn cầu của chúng tôi.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Hệ thống quang học 2 chùm tia, hai cách tử,  ghi nhận tín hiệu phổ UV/Vis bằng microcomputer.

Dải bước sóng: 190 – 900nm

Độ phân giải UV/Vis: ≤ 0.17 nm

Độ chính xác bước sóng: +/- 0.15 nm

Độ lặp lại bước sóng:

Đèn Deuterium: ≤ 0.06 nm