Phân Cực Kế Tự Động Cho Công Nghiệp Đường: Propol
Máy đo phân cực Propol quy trình được sử dụng như là một cảm biến online hay inline phân cực để đo nồng độ trong quá trình sản xuất các hợp chất quang hoạt. Phương pháp đo bù độ đo quang bằng hiệu hứng Faraday. Không có các bộ phận chuyển độ do đó không cần bảo dưỡng. Các ứng dụng đặc biệt là tổng hợp và trích ly các hóa chất sinh học, phân tách các chất triệt quang, sản xuất đường lỏng và kiểm suát nước thải trong nhà máy tinh luyện đường.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 

Thiết kế theo ứng dụng

·         Bộ phận điều khiển và bộ phận đo được kết nối bằng cáp dài 100 m.

·         Vỏ nhôm cứng cho môi trường khắc nghiệt

·         Lớp bảo vệ chịu nước: IP 65

·         Có thể được điều chỉnh cho trạng thái trống nổ (optional)

·         Nguồn đèn LED với tuổi thọ trung bình 100 000 giờ

An toàn và thích hợp

·         Các dải đo cho Độ Quay Quang, %Sucrose, %Glucose

·         Ba dải đo nồng độ có thể lập trình theo người dùng

·         Dễ dàng bù nhiệt độ tự động

·         Các chức năng so sánh với hai điểm cài đặt lập trình

·         Có sẵn các giao diện analog đầu ra 20 mA và RS-232

Các ứng dụng đặc biệt

·         Tổng hợp và trích ly các chất quang hoạt như các chất kháng sinh, amino acids, hóc môn, vitamins, chất tạo hương và chất tạo vị

·         Phân tách các chất triệt quang, molasses, sản xuất đường lỏng

·         Điều khiển nước thải trong nhà máy tinh luyện đường

 Dải đo:

·         Độ Quay Quang: ± 6.0°

·         % Sucrose: Dải đo phụ thuộc vào độ dài cell quang, ví dụ. 0 – 65 % cho 10 mm

·         % Glucose: Dải đo phụ thuộc vào độ dài cell quang, ví dụ. 0 – 65 % cho 10 mm

·         % Nồng độ (3 dải có thể lập trình theo người dùng): Có thể lựa chọn mỗi dải với một chất chuẩn đã biết nồng độ, các chuẩn thạch anh, nhập vào hằng số tuyến tính, nhập vào hệ số đa thức cho các dải không tuyến tính.

·         Nhiệt độ: 0 đến 99.9 °C (yêu cầu Pt100 sensor)

Độ chính xác

·         Độ quay quang: ± 0.001°

·         Dải nồng độ: ± 0.001%

·         Nhiệt độ: ± 0.1 °C

Độ phân giải

·         Độ quay quang: 0.001°

·         Các dải nồng độ: 0.001%, 0.01% hoặc 0.1%

·         Nhiệt độ: 0.1 °C

Độ dài bước sóng quang: Tiêu chuẩn: 589 nm, có thể lựa chọn thêm 546 nm