BioStation IM-Q
Hệ thống kiểm tra nuôi cấy tế bào tự động trong cùng một thiết bị cho phép người sử dụng quản lý và quan sát, nghiên cứu nhiều loại tế bào sống tại chỗ hoặc điều khiển từ xa qua mạng cá nhân hoặc công cộng.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật