BioStation IM-Q
Thiết bị nuôi cấy, kiểm tra tế bào nhỏ gọn kết hợp kính hiển vi, buồng nuôi cấy và camera có CCD định lượng- lạnh- độ nhạy cao trong cùng một hệ thống.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật