Eclipse Ni-U
Kính hiển vi đa dụng cao, bao gồm khả năng mở rộng hệ thống và hiệu suất quang học cao trong một hệ thống dễ sử dụng
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật