Eclipse Ni-E
Hệ thống kính hiển vi ánh sáng thuân cho hiệu suất quang học xuất sắc, khả năng mở rộng nhiều cấu hình và năng lực điều khiển tự động bằng mô tơ điện tiên tiến Loại kính hiển vi Ni của Nikon được phát triển theo nhu cầu cần thiết của kính hiển vi có tính đa dụng cao, bao gồm khả năng mở rộng hệ thống và hiệu suất quang học cao trong một hệ thống dễ sử dụng vận hành. Thiết bị được thiết kế cho hầu hết các ứng dụng thông thường với giá thành phù hợp. Chỉ cần lựa chọn yêu cầu của quí khách và để cho đại diện Nikon làm cho công việc của quí khách thoải mái nhẹ nhàng hơn
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật