Qtrap 3200 system
Hệ thống 3200 QTRAP ® LC/MS/MS cung cấp độ nhạy tuyệt vời, dải động học cao, và độ tin cậy trên một loạt các ứng dụng định tính và định lượng. Với các tính năng được tìm thấy trong hệ thống LC/MS/MS theo tiêu chuẩn công nghiệp hàng đầu, hệ thống 3200 QTRAP ® mang đến tứ cực / bẫy ion tuyến tính (triple quadrupole /linear ion trap mass) phù hợp với bất kỳ phòng thí nghiệm.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 Hệ thống 3200 QTRAP ® LC/MS/MS cung cấp độ nhạy tuyệt vời, dải động học cao, và độ tin cậy trên một loạt các ứng dụng định tính và định lượng. Với các tính năng được tìm thấy trong hệ thống  LC/MS/MS theo tiêu chuẩn công nghiệp hàng đầu, hệ thống 3200 QTRAP ® mang đến tứ cực / bẫy ion tuyến tính (triple quadrupole /linear ion trap mass) phù hợp với bất kỳ phòng thí nghiệm.

- Hệ thống triple quadrupole/linear ion trap mass vượt trội hơn so với bẫy ion thông thường và cho phép để sàng lọc, định tính và định lượng trong phân tích 
- Nguồn ion dễ dàng chuyển đổi cho nhau có sẵn để có thể thực hiện một loạt các ứng dụng.
- Hệ thống nhỏ gọn, chắc chắn cho phép hoạt động liên tục, do đó có thể tăng năng suất.