N-STORM Super-Resolution
Hệ thống kính hiển vi độ phân giải siêu cao vượt qua giới hạn của sự nhiễu xạ truyền thống bởi mức độ cường độ và khả năng thu được hình ảnh 3D.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật