Eclipse Ti-S
Kính hiển vi đảo ngược cơ bản có hai cổng hình ảnh đáp ứng các công việc cụ thể chuyên biệt.
  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật